Ενημέρωση για τις εγγραφές των πρωτοετών, για σίτιση και στέγαση
Τρίτη, 06 Σεπτέμβριος 2011 19:44
Στη κεντρική σελίδα του ΤΕΙ Πάτρας και στο δεξιό τμήμα αυτής, έχει αναρτηθεί link με την ονομασία 'Εγγραφές Πρωτοετών 2011-2012'

Η σύνδεση αυτή περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για τους επιτυχόντες στο 2011-2012:
  • Μήνυμα του Προέδρου
  • Προθεσμίες εγγραφής
  • Δικαιολογητικά εγγραφής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

  • Αίτηση για έκδοση κάρτας σίτισης
  • Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση της κάρτας σίτισης
  • Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη πλην τόπου μόνιμης κατοικίας γονέων
  • Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για κάθε χρήση

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
  • Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη Δήλωση
  • Δήλωση μαθημάτων
  • Εκκρεμεί το ατομικό στατιστικό δελτίο διότι δεν έχει παραληφθεί ακόμη

Σύνδεσμο προς το Εθνικό Ίδρυμα νεότητας για πληροφορίες στέγασης στη φοιτητική εστία.