Ανακοίνωση κου Ανδρικόπουλου
Τρίτη, 17 Μάρτιος 2020 19:25

Όσοι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα ΤΟΦ ΙΙ(Θ+Ε) και Κλινική Διάθλαση(Θ+Ε) να εγγράφουν σε αυτά τα μαθήματα στο e-class.

Αναμένετε οδηγίες(για εξ αποστάσεως εκπαίδευση) αλλά και το υλικό των μαθημάτων.