ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 10:41
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ –ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (Γ1) δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/10/2019 και θα αναπληρωθεί την Τρίτη 5/11/2019, ώρα 8:00-11:00.

Η εκπαιδευτικός

Ξαπλαντέρη Παναγιώτα