ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δευτέρα, 07 Οκτώβριος 2019 18:01

Το μάθημα "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" θα γίνεται σε συνδιδασκαλία με το τμήμα ΦΘ κάθε Τρίτη 2:00 μμ σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τα μαθήματα ξεκινούν την τρέχουσα εβδομάδα

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Κ. Κουτσογιάννης