Ανακοίνωση κου Ανδρικόπουλου
Παρασκευή, 03 Μάιος 2019 06:53
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν σε όλη την ύλη να προσέλθουν στις 6/5 καί ώρα 10:00
Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στο δεύτερο μέρος της ύλης να προσέλθουν στις 6/5 καί ώρα 11:00