Γίνεται ηλεκτρονική ταχυδρόμηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2018-2019
Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019 17:16
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2018-2019

Σε συνέχεια του υπ'αριθ. 42817/Ζ1/19-03-2019 εγγράφου παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον Εαρινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 10 Μαϊου 2019 και για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται ως νέα καταλυτική ημερομηνία η

Παρασκευή 24 Μαϊου 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα

Εκ της Γραμματείας