ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2019 21:03
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι δηλώσεις μαθημάτων-ανανεώσεις εγγραφών

*Θα δηλωθούν οπωσδήποτε οι θεωρίες και τα εργαστήρια

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στον διαδικτυακό τόπο

https://e-students.teiwest.gr

από το ΣΑΒΒΑΤΟ 9/3/2019

έως την ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3/2019

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ Η ΟΧΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Η Γραμματεία συμβουλεύει τους φοιτητές:

 Να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες πριν την υποβολή της δήλωσης!

 Να ανατρέχουν στον Οδηγό Σπουδών -στην ιστοσελίδα του τμήματος http://optiki.teiwest.gr/images/files/odigos_spoudwn%2810-11%29.pdf και στις ανακοινώσεις του τμήματος για την άμεση ενημέρωση τους

 Να προβούν άμεσα στις δηλώσεις μαθημάτων και να μην τις αναβάλουν για το τέλος των προθεσμιών ώστε να αποφύγουν οποιοδήποτε πρόβλημα. (μετά από σχετική απόφαση της Κοσμητείας ΣΕΥΠ: «Δε θα ξαναγίνουν δεκτές χειρόγραφες αιτήσεις δηλώσεων μαθημάτων εκτός εάν αποδεικνύεται ηλεκτρονικά ή προσπάθεια του σπουδαστή να εγγραφεί εντός της σχετικής προθεσμίας»)

 Να απευθύνονται στους καθηγητές τους για εκπαιδευτικά θέματα

 Να απευθύνονται στη Γραμματεία πριν τη λήξη υποβολής των δηλώσεων εφόσον εκπρόθεσμα αιτήματα δε μπορούν να γίνουν δεκτά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους!!!

Οδηγίες υποβολής δήλωσης

Με την επιτυχή είσοδό του ο σπουδαστής στην υπηρεσία https://e-students.teiwest.gr και την σωστή εισαγωγή των κωδικών εμφανίζονται σε πίνακα τα μαθήματα που μπορεί να δηλώσει.

• Η δήλωση μαθημάτων είναι ατομική και περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλώσει ο σπουδαστής λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιορισμών που προκύπτουν από το κανονισμό σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, και την σπουδαστική κατάσταση που βρίσκεται ο σπουδαστής.

• Κατά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης από τον σπουδαστή, το σύστημα κάνει διάφορους ελέγχους για την ορθότητα της δήλωσης.

• Εάν το σύστημα δεν κάνει δεκτή τη δήλωση μαθημάτων, εμφανίζει επεξηγηματικό μήνυμα για τους λόγους τους οποίους δεν γίνεται δεκτή. Εάν παρόλα αυτά ο σπουδαστής θεωρεί ότι η δήλωση πρέπει να υποβληθεί με τη σύνθεση μαθημάτων που έχει επιλέξει προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος για περαιτέρω πληροφορίες.

• Εάν σπουδαστής διαπιστώσει ότι η ατομική δήλωση δεν περιέχει μάθημα που θεωρεί ότι έπρεπε να εμφανίζεται προσέρχεται στη γραμματεία προκειμένου να γίνει ο αναγκαίος έλεγχος. Σε περίπτωση που εμφανίζονται παραπάνω μαθήματα (πχ όλα τα επιλογής υποχρεωτικά) επιλέγει αυτά στα οποία θέλει να συμμετέχει στις εξετάσεις, αλλά ακόμα και να επιλέξει κάποιο μάθημα και δε συμμετέχει σε αυτό στις εξετάσεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Δε μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις σε μάθημα που δεν έχει δηλώσει ο φοιτητής.

• Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής ή παρουσίασης οιουδήποτε άλλου προβλήματος, ο σπουδαστής θα προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος.

• Ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα της εκτύπωσης της δήλωσης μαθημάτων που υπέβαλλε ηλεκτρονικά. Η επιτυχής υποβολή της δήλωσης μαθημάτων θα αποδεικνύεται με αποδεικτικό κατάθεσης της δήλωσης, το οποίο θα περιέχει μοναδικά χαρακτηριστικά στοιχεία της υποβληθείσας δήλωσης όπως η ημερομηνία υποβολής, ο αριθμός καταχώρησης στο σύστημα και το ηλεκτρονικό αποτύπωμα αυτής.

• Οι σπουδαστές θα μπορούν να υποβάλλουν την δήλωση μαθημάτων μέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον Internet είτε βρίσκεται εντός Ιδρύματος είτε όχι.

Εκ της Γραμματείας