ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2019 19:24
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

έως και τις

22/02/2019

Ο σπουδαστής που πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας* θα πρέπει να έρθει σε άμεση συνεννόηση με τον καθηγητή που επιθυμεί να συνεργαστεί

και θα συζητήσει μαζί του για το θέμα που τον ενδιαφέρει, (ημέρες και ώρες που βρίσκεται στο Αίγιο βάσει του ωρολογίου προγράμματος).

Όταν καταλήξουν από κοινού σε κάποιο θέμα, το οποίο πρέπει να είναι του ενδιαφέροντος του σπουδαστή, συναφές με το γνωστικό αντικείμενο ή την εμπειρία του καθηγητή, αλλά και αντίστοιχο με τις εξειδικευμένες γνώσεις ο φοιτητής θα υποβάλλει αίτηση ανάθεσης θέματος στην Γραμματεία του Τμήματος (το αργότερο έως και 28/02/2019)

Επίσης, με γνώμονα την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ σπουδαστών επιτρέπεται η ανάθεση κοινού θέματος σε δύο (2) σπουδαστές.

Ο Οδηγός πτυχιακής καθώς και χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος

Εκ της Γραμματείας του τμήματος