ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κα. ΜΠΑΚΑΛΙΟΥ
Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018 13:24
Η αναπλήρωση των μαθημάτων που χάθηκαν θα γίνει ως εξής

Δευτέρα 3/12/18 13.00 με 14.00 Παθολογία,

Δευτέρα 10/12/18 13.00 με 14.00 Παθολογία,

Δευτέρα 17/12/18 13.00 με 14.00 Νευροοφθ/γία