ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ
Τετάρτη, 14 Νοέμβριος 2018 10:38
Θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΤΕΙ στο Αίγιο την Τετάρτη στις 28/11/18