ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2018-19
Δευτέρα, 05 Νοέμβριος 2018 17:10
Οι αθλητές που εισήχθησαν στο τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής από Πέμπτη 1 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση εγγραφής

Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώσουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας

Τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή θα πρέπει να έχουν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους