ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
Δευτέρα, 05 Νοέμβριος 2018 14:15
Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από απόφαση της Κοσμητείας ΣΕΥΠ εγκρίθηκε παράταση των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, των τμημάτων της ΣΕΥΠ

ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

έως την ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Οδηγίες υποβολής δήλωσης

Με την επιτυχή είσοδό του ο σπουδαστής στην υπηρεσία https://e-students.teipat.gr και την σωστή εισαγωγή των κωδικών εμφανίζονται σε πίνακα τα μαθήματα που μπορεί να δηλώσει.

• Η δήλωση μαθημάτων είναι ατομική και περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλώσει ο σπουδαστής λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιορισμών που προκύπτουν από το κανονισμό σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, και την σπουδαστική κατάσταση που βρίσκεται ο σπουδαστής.

• Οι φοιτητές που οφείλουν θεωρητικό μέρος μαθημάτων Β εξαμήνου (δε διδάσκεται το εαρινό εξάμηνο) θα πρέπει να τα δηλώσουν για να μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις. Τα εργαστήρια του Β εξαμήνου διδάσκονται κανονικά και ισχύει ότι για όλα τα εργαστήρια.

• Κατά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης από τον σπουδαστή, το σύστημα κάνει διάφορους ελέγχους για την ορθότητα της δήλωσης.

• Εάν το σύστημα δεν κάνει δεκτή τη δήλωση μαθημάτων, εμφανίζει επεξηγηματικό μήνυμα για τους λόγους τους οποίους δεν γίνεται δεκτή. Εάν παρόλα αυτά ο σπουδαστής θεωρεί ότι η δήλωση πρέπει να υποβληθεί με τη σύνθεση μαθημάτων που έχει επιλέξει προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος για περαιτέρω πληροφορίες.

• Εάν σπουδαστής διαπιστώσει ότι η ατομική δήλωση δεν περιέχει μάθημα που θεωρεί ότι έπρεπε να εμφανίζεται προσέρχεται στη γραμματεία προκειμένου να γίνει ο αναγκαίος έλεγχος. Σε περίπτωση που εμφανίζονται παραπάνω μαθήματα (πχ όλα τα επιλογής υποχρεωτικά) επιλέγει αυτά στα οποία θέλει να συμμετέχει στις εξετάσεις, αλλά ακόμα και να επιλέξει κάποιο μάθημα και δε συμμετέχει σε αυτό στις εξετάσεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Δε μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις σε μάθημα που δεν έχει δηλώσει ο φοιτητής

• Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής ή παρουσίασης οιουδήποτε άλλου προβλήματος, ο σπουδαστής θα προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος.

• Ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα της εκτύπωσης της δήλωσης μαθημάτων που υπέβαλλε ηλεκτρονικά. Η επιτυχής υποβολή της δήλωσης μαθημάτων θα αποδεικνύεται με αποδεικτικό κατάθεσης της δήλωσης, το οποίο θα περιέχει μοναδικά χαρακτηριστικά στοιχεία της υποβληθείσας δήλωσης όπως η ημερομηνία υποβολής, ο αριθμός καταχώρησης στο σύστημα και το ηλεκτρονικό αποτύπωμα αυτής.

• Οι σπουδαστές θα μπορούν να υποβάλλουν την δήλωση μαθημάτων μέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον Internet είτε βρίσκεται εντός Ιδρύματος είτε όχι.

Η Γραμματεία συμβουλεύει τους φοιτητές:

 Να ανατρέχουν στον Οδηγό Σπουδών -στην ιστοσελίδα του τμήματος http://optiki.teiwest.gr/images/files/odigos_spoudwn%2810-11%29.pdf και στις ανακοινώσεις του τμήματος για την άμεση ενημέρωση τους

 Να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες πριν την υποβολή της δήλωσης

 Να προβούν άμεσα στις δηλώσεις μαθημάτων και να μην τις αναβάλουν για το τέλος των προθεσμιών ώστε να αποφύγουν οποιοδήποτε πρόβλημα. (μετά από σχετική απόφαση της Κοσμητείας ΣΕΥΠ: «Δε θα ξαναγίνουν δεκτές χειρόγραφες αιτήσεις δηλώσεων μαθημάτων εκτός εάν αποδεικνύεται ηλεκτρονικά ή προσπάθεια του σπουδαστή να εγγραφεί εντός της σχετικής προθεσμίας»)

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 20/3/2015 (ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

 Να απευθύνονται στους καθηγητές τους για εκπαιδευτικά ζητήματα

 Να απευθύνονται στη Γραμματεία πριν τη λήξη υποβολής των δηλώσεων εφόσον εκπρόθεσμα αιτήματα δε γίνονται δεκτά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ !!!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!