ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος 2018 19:51
Οι φοιτητές που πληρούν τις υποχρεώσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υποβάλλουν

έως και 26-10-2018

Τα εξής πρωτότυπα (υπογεγραμμένα) έγγραφα:

• Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης

• Βεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

• Αίτηση Χρηματοδότησης από το ΕΠΑΝΕΚ και την πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας» ( οι διαθέσιμες θέσεις ΠΑ θα είναι ΠΕΝΤΕ (5) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19)

Εκ Της Γραμματείας