Ανακοίνωση κου Ανδρικόπουλου
Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2018 18:46

Την Παρασκευή(19/10/18) δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.    

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Ανδρικόπουλος Α.