ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2018 18:43

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Â ΤΗΣ ΆΝΟΙΞΗΣ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

         

 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ