Εγγραφές για τους εισαχθέντες με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε
Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018 08:30
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων  κρατών-μελών της Ε.Ε.,  προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 1η  Οκτωβρίου 2018. Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ