ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 12:22
Όσοι Φοιτητές ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν 1η Νοεμβρίου την Πρακτική τους Άσκηση να ενημερώσουν τη Γραμματεία μέχρι  5 Οκτωβρίου