ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος 2018 12:29
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα 0 ΡΕΖΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟ
για φοιτήτρια του Ιδρύματός μας, η οποία νοσηλεύεται στον
Ευαγγελισμό, παρακαλείσθε, μόνο όσοι έχετε την ανωτέρω ομάδα
αίματος, να βοηθήσετε.
Πριν προσέλθετε σε οποιοδήποτε Κέντρο Αιμοδοσίας,
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Πρύτανη
στα τηλ. 2610369105, 7 ή με την κ. Αναστασοπούλου Ι. στο τηλ.
6977822081 προκειμένου να σας δοθούν τα στοιχεία της φοιτήτριας.
Η βοήθεια όλων μας είναι απαραίτητη!!!!