ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
Τρίτη, 31 Ιούλιος 2018 08:32

Λαμβάνοντας υπόψιν το υπ. αρ. πρωτ. 20222/21-6-2018  έγγραφο του Πρύτανη ΤΕΙ Δ.Ε σχετικά με τη Διοικητική λειτουργία του ΤΕΙ Δυτικής  Ελλάδος κατ’ εφαρμογή της υπ. αρ. 11/15-6-2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΤΕΙ ΔΕ, σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 8 -8-2018 έως και 22-8-2018 η γραμματεία του τμήματος θα παραμείνει κλειστή.

 

Από τη Γραμματεία

Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας

ΣΕΥΠ – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος

Πουνέντη Ασπασία