ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Ημερομηνίες Κατάθεσης,Παρουσίασης Πτυχιακών Ε.Ε 2015-16
Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016 12:09

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟ 15/07/16 ΕΩΣ 15/9/2016 (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 26-30/09/16