ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
Πέμπτη, 02 Οκτώβριος 2014 14:02

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών στο Αίγιο μπορούν να καταθέτουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -

εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-

το αργότερο έως και την Τετάρτη 8/10/2014 στη Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος στον 1ο όροφο, 10:00-13:00

Ο φάκελος περιλαμβάνει:

           1.  την αίτηση (την οποία θα εκτυπώνουν) 

  1. όλα τα δικαιολογητικά (πρόσφατα) που πρέπει να την συνοδεύουν , τα οποία πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις επιλογές που έχει κάνει στην ηλεκτρονική αίτηση και στην αντίστοιχη σειρά.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ!

Παρακαλούνται οι φοιτητές  να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του τμήματος Σπουδαστικής μέριμνας πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αλλά και όσο αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φάκελος ο οποίος δεν θα κατατεθεί στο τμήμα σπουδαστικής μέριμνας μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται από το γραφείο σίτισης ή φάκελος με ελλιπή δικαιολογητικά ή με δικαιολογητικά  που δεν αντιστοιχούν στις επιλογές της ηλεκτρονικής αίτησης θα απορρίπτεται και ο αιτών σπουδαστής δεν θα καθίσταται δικαιούχος κάρτας σίτισης.

Το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας μετά την πραγματοποίηση έλεγχο των φακέλων για πληρότητα και αντιστοιχία με το περιεχόμενο της αίτησης θα αναρτήσει τον πίνακα δικαιούχων σπουδαστών.

Για περαιτέρω πληροφορίες κ διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας  2610369013

H Γραμματεία Τμήματος