Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οπτικής
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2013 13:30

Σημειώσεις καθώς και τις παρουσιάσεις των μαθημάτων

που αφορούν στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οπτικής μπορούν

να βρίσκουν οι φοιτητές στο e-class του μαθήματος Εφαρμοσμένης

Οπτικής (Θεωρία) σε φάκελο που έχει τίτλο “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ”.

Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf.Ο Διδάσκων, Κ.Σ. Ανδρικόπουλος