ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2013 18:49

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση στις 30/9/2013 θα ειδοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση για να προσέλθουν στο τμήμα, προκειμένου να καταθέσουν στον επόπτη καθηγητή τους για έλεγχο, την αίτηση για επικύρωση πρακτικής  μαζί με τα εξής έγγραφα :

 

·        Το Τετράδιο Πρακτικής Άσκησης

·        Την Τεχνική Έκθεση έντυπη μορφή και σε CD

·        Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επόπτη

·        Βεβαίωση υλοποίησης πρακτικής άσκησης

·        Έντυπο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από το φοιτητή

 

Κατόπιν του ελέγχου από τον επόπτη καθηγητή εντός της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης της πρακτικής άσκησης.

 

Η ημερομηνία κ ώρα θα κοινοποιηθεί προσεχώς κ προβλέπεται εντός του πρώτου 15ημέρου του Οκτωβρίου 2013.

 

Η παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική


 

Ο Πρόεδρος του τμήματος