Επικύρωση Πρακτικής
Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2013 12:28
Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση στις 30/4/2013, θα πρέπει έως τις 15/5/2013,  να καταθέσουν στο τμήμα υπόψη του επόπτη καθηγητή τους για έλεγχο, την αίτηση για επικύρωση πρακτικής  μαζί με τα εξής έγγραφα :

 

·        Το Τετράδιο Πρακτικής Άσκησης

·        Την Τεχνική Έκθεση έντυπη μορφή και σε CD

·        Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επόπτη

·        Βεβαίωση υλοποίησης πρακτικής άσκησης

·        Έντυπο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από το φοιτητή

 

Προσεχώς θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης της πρακτικής άσκησης. Η παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος του τμήματος