ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΠΤΥΧΙΑΚΗ
Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2013 20:47
·        Όσοι φοιτητές δε μπόρεσαν να δηλώσουν ηλεκτρονικά την πτυχιακή ή την πρακτική θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μετά τη λήξη των καταλήψεων του ΤΕΙ Πάτρας σχετικά με την ημερομηνία που θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία έχοντας μαζί τους εκτυπωμένη τη δήλωση τους (συνημμένο υπόδειγμα δήλωσης)

 

·        Όσοι φοιτητές έκαναν δήλωση μαθημάτων αλλά αντιμετώπισαν πρόβλημα (πχ δε εμφανιζόταν κάποιο μάθημα να δηλώσουν) θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μετά τη λήξη των καταλήψεων του ΤΕΙ Πάτρας σχετικά με την ημερομηνία που θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία έχοντας μαζί τους εκτυπωμένη τη δήλωση τους

 

 

Εκ της Γραμματείας