ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δευτέρα, 26 Μάρτιος 2012 09:02

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης σας εφιστούμε την προσοχή στο κάτωθι

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνεται ότι ο φοιτητής, σύμφωνα με το Ν. 4009/06-09-2011 (ΦΕΚ 195 Α), άρθρ.33, παρ.2, «Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή».

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα επιλογής ΜΟΚΕ –τυπικά κ μόνο- προκειμένου να εξασφαλίσουν με αυτό τον τρόπο την εγγραφή τους στο τμήμα