ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2011 19:08
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να καταθέσουν oι ίδιοι (είτε μέσω εξουσιοδότησης είτε μέσω ΕΛΤΑ/Courier) στη Γραμματεία του Τμήματος από 07/11/2011 έως 15/11/2011 (σφραγίδα Courier ή ΕΛΤΑ) τα εξής πρωτότυπα έγγραφα:
  1. Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης
    (Στην αίτηση συμπληρώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)
  2. Βεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (υπογεγραμμένη)
  3. Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρας (εφόσον επιθυμεί τη χρηματοδότηση της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ)

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν οι φοιτητές να βρουν στο e-class αλλά και στην ιστοσελίδα του τμήματος μας.

Αρμόδια για θέματα πρακτικής (μέσω ΕΣΠΑ) είναι η κυρία Κονδυλία  Συνοδινού στο 2610369073 (Τρίτη/Πέμπτη) και 2691061270 (Δευτέρα/ Τετάρτη)