ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. ΒΛΑΧΑ
Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2018 13:52
Το μάθημα Ανατομία Ι Â θα γίνει την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 η θεωρία   8-10 π.μ.  και το εργαστήριο   10-12 π.μ.

Κ. Βλάχα Βασιλική