ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018 18:09

Παρακαλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές του Τμήματός μας το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 να προσέλθουν στη γραμματεία , τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς για την ταυτοποίηση της εγγραφή τους ,έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένο το Έντυπο της Ηλεκτρονικής Αίτησής τους

2. Φωτοτυπία της Ταυτότητάς τους

3. Φωτοτυπία του Απολυτήριου Λυκείου

4. Φωτοτυπία του Δελτίου Υποψηφίου

5. Δυο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησής θα υπογράφεται κατά την προσκόμιση στην γραμματεία και όχι νωρίτερα

Εκ της γραμματείας