ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΚΑ
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 18:04
Κατόπιν ενημερώσεως από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με αιτήματα επιτυχόντων  για εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, σας ενημερώνουμε ότι μόνο για τους εν λόγω εισαχθέντες ορίζουμε την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου ως καταληκτική ημερομηνία εγγραφής για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

Για την εγγραφή τους και μόνο οι εν λόγω επιτυχόντες προσέρχονται στη γραμματεία του τμήματος με φυσική παρουσία ή νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης

για να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.     Αίτηση  εγγραφής μέλους (Δίνεται από τη Γραμματεία )

 

2.     Δήλωση επιλογής μαθημάτων (Δίνεται από τη Γραμματεία)

 

3.     Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας