ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ
Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος 2018 09:39
Η Â Διαδικασία Διαγραφής από προηγούμενη σχολή Â θα διεξάγεται με τον εξής τρόπο:  Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα